Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2018

Ilmastonmuutokseen vastaaminen Vietnamin kaupunkiympäristössä kapasiteetinrakennuksen keinoin

Kuvaus

Vietnam on yksi maista, jota ilmastonmuutos eniten uhkaa myrskyineen, tulvineen ja kuivuuksineen. Lisäksi nopea kaupunkikehitys etenkin Vietnamin rannikkoalueilla on tuonut esiin vakavia ympäristöhaasteita, kuten ilman ja veden saastumisen, jätehuollon järjestämisen ja ruokaturvakysymykset. Hankkeen tarkoituksena on nostaa vietnamilaisten kapasiteettia vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin kaupunkiympäristössä. Keskiössä on ilmastoresilienssin sisällyttäminen Vietnamin uuteen kaupunkikehityksen hallinnointia koskevaan lainsäädäntöön sekä kehittää yhdessä pilottikaupungin kanssa ohjeistusta kaupungeille ilmastoresilienssin huomioimisesta kaupunkikehityksessä erityisesti kapasiteetinrakennuksen kautta. Hankkeen toteuttajina ovat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Urban Development Agency, joka on Vietnamin rakennusministeriön alainen laitos. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2018-2021 on 499 500 euroa. Keväällä 2019 toteutaan hankkeen inception-vaihe, jonka tulosten perusteella päätetään siirtymisestä lopun projektin toteuttamiseen.

Rahoituspäätös  05.12.2018

499 500 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
  • Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 60%

Rahoituskanava

  • Suomen ympäristökeskus
  • Urban Development Agency - Ministry of Construction of Vietnam

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76909173

Tunnus

UHA2017-004127

Sivua muokattu

11.12.2018