Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2018

IATI; kv.avun läpinäkyvyys

Kuvaus

International Aid Transparency Initiative (IATI) on kansainvälinen aloite kehitysyhteistyön avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Kehitysyhteistyön tuloksellisuutta käsittelevässä korkean tason foorumissa Accrassa syyskuussa 2008 järjestettiin IATI:n käynnistystilaisuus, jossa aloite lanseerattiin ja aloitteeseen osallistuvat maat ja kansainväliset organisaatiot sitoutuivat yhteiseen julkilausumaan kehitysyhteistyön avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi. julkilausuman allekirjoittivat Suomen lisäksi mm. Hollanti, Ruotsi, Tanska ja Irlanti sekä monenkeskisistä järjestöistä UNDP ja Maailmanpankki. IATI:n tavoitteena on vähentää köyhyyttä entistä nopeammin tuottamalla kehitysyhteistyöstä kattavampaa, tuoreempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa, joka vastaa eri osapuolien tiedontarpeita erityisesti kehitysmaissa ja on helposti saatavilla. Avoimuuden lisääminen parantaa yhteistyön tuloksellisuutta, vähentää riskejä väärinkäytöksiin ja korruptioon, vahvistaa tilivelvollisuutta ja omistajuutta kehitysmaissa. Tavoitteena on myös vahvistaa poliittista sitoutumista avunantajajärjestöissä.

Rahoituspäätös  26.11.2018

400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

keo-80

Rahoituskohteen numero

89855601

Tunnus

UHA2018-007203

Sivua muokattu

10.12.2018