Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.12.2018

ERITT/Mekongin alueen energia- ja ympäristökumppanuushanke

Kuvaus

Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma Mekongin alueiden (Kambodzha, Myanmar, Laos, Thaimaa ja Vietnam) maissa tehokkaamman uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden lisäämiseksi maaseudun kotitalouksissa ja elinkeinoissa sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Ohjelma tukee toteutettavuusselvityksiä, pilotteja, demonstraatioita, politiikkatason työtä ja paikallisen kapasiteetin vahvistamista. Lisäksi ohjelma järjestää temaattisen seminaarin kerran vuodessa. Ohjelman avulla pyritään lisäämään synergiaa energia, ympäristö ja ilmastonmuutosasioista vastaavien ministeriöiden ja muiden sidosryhmien välillä. Ohjelma tukee teknnologian siirtoa alueen maihin ja kumppanuuksien syntymistä alueen maiden ja donor-maiden välillä. Ohjelma edistää uusiutuvan energian ja puhtaamman teknologian sisällyttämistä alueellisen ja kansallisiin ohjelmiin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Ohjelma tukee osallistavia prosesseja, joissa kehitetään köyhimpiä väestönosia ja erityisesti naisia koskevia uusiutuvan energian tietoisuuden lisäämiseksi laadittuja ohjelmia. Ohjelma pyrkii poistamaan erilaisia uusiutuvan energian investointiesteitä koskien mikro-, pien- ja keskikokoisia yrityksiä ja tukee markkinoiden kehittymistä houkutellen investoineja, kehitystä ja lisää taloudellista kasvua.

Rahoituspäätös  10.12.2018

1 312 474 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79811201

Tunnus

UHA2018-007813

Sivua muokattu

14.10.2020