Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2018

Monenkeskisten vaikuttamissuunnitelmien evaluointi

Kuvaus

Suomella on useita pitkäaikaisia kumppanuuksia erilaisten monenkeskisten järjestöjen kanssa. Monenkeskisiä järjestöjä ovat 1) YK:n kehitysrahastot, ohjelmat ja erityiset järjestöt, 2) kansainväliset kehitysrahoituslaitokset (DFIs) sekä 3) kansainväliset rahastot. UM toteuttaa ja ohjaa yhteistyötä vaikuttamissuunnitelmien avulla. Vaikuttamissuunnitelmat kattavat monenkeskisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja ohjauksen. Vaikuttamissuunnitelmat ovat kehittyneet ajan myötä ja viimeisin kattava uudistus tehtiin vuonna 2016, jolloin laadittiin vaikuttamissuunnitelmat 21 monenkeskiselle järjestölle. Seuraavan uudistuksen on määrä valmistua vuoden 2018 lopulla. Tällä hetkellä noin 19 prosenttia kehitysyhteistyövaroista kanavoidaan monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön. Lisäksi monenkeskisiä järjestöjä rahoitetaan myös humanitäärisen avun varoista, EU:n kehitysyhteistyöinstrumentin kautta sekä multi-bilateraalin yhteistyön kautta. Tämä tekee monenkeskisistä järjestöistä erittäin tärkeitä kumppaneita Suomelle ja merkittäviä toimijoita Suomen kehityspolitiikan toteuttamisessa. UM evaluoi monenkeskiset vaikuttamissuunnitelmat ohjauksen ja johtamisen välineinä vuosittaisen kehitysyhteistyön evaluointisuunnitelman (2018) mukaisesti. Monenkesksitä vaikuttamista ei ole aiemmin evaluoitu.

Rahoituspäätös  30.11.2018

450 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Particip GmbH

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892898

Tunnus

UHA2018-007706

Sivua muokattu

04.12.2018