Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.09.2018

EU:n Pegase-mekanismi

Kuvaus

Vuonna 2008 perustettu Pegase on EU:n keskeisin mekanismi palestiinalaisen valtion rakentamisen ja kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi. Pegase-mekanismi on ohjelmakokonaisuus, jonka avulla Palestiinalaishallintoa tuetaan sekä taloudellisesti että EU komission toteuttamilla asiantuntijahankkeilla. Tuen välittömänä tavoitteena ovat paremmat ja kattavammat julkiset palvelut, huomioiden erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia palestiinalaisia. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa instituutioiden tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä tasa-arvoista sosiaalista kehitystä. Hanke vahvistaa osaltaan Palestiinalaishallinnon toimintakykyä. EU on Pegase-mekanismin suurin rahoittaja, mutta monet jäsenmaat rahoittavat sitä myös erikseen (viimeisen kolmen vuoden aikana Itävalta, Irlanti, Hollanti, Portugali, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia ja Suomi). Suomi on rahoittanut Pegase-mekanismia vuodesta 2009 yhteensä 18 miljoonalla eurolla. Suomen tuki vuosina 2018 – 2019 on 2,5 miljoonaa euroa ja se ohjataan sosiaaliturvan sekä Itä-Jerusalemin sairaaloiden hyväksi. Rahoituksesta hyötyvät köyhimmät sekä erityissairaanhoitoa tarvitsevat palestiinalaiset. Suuri osa hyödynsaajista on Gazasta.

Rahoituspäätös  27.09.2018

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lääketieteelliset palvelut 20%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • Euroopan unioni
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906219

Tunnus

UHA2018-004898

Sivua muokattu

27.11.2018