Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2018

Vaalituki Mosambikin vaaleille 2018-2020

Kuvaus

Hankkeen päätarkoitus on parantaa läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta sekä lisätä osallistumista Mosambikin kuntavaaleissa ja yleisvaaleissa vuonna 2018 ja 2019. Hanke tarjoaa koulutusta, avustusta ja uusia työkaluja vaaliviranomaisten IT-osaajille, vaalityöntekijöille, piirituomareille sekä kansalaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille Mosambik on kohdannut haasteita uskottavien ja läpinäkyvien vaalien järjestämisessä edellisten vaalien yhteydessä. Äänestysprosentti on ollut alhainen, vaalitulosten julkistaminen on viipynyt ja valitusten käsittelyprosessit ovat olleet hankalia ja epäselviä. Mosambikin vaalituki-hanke lisää läpinäkyvyyttä ja inklusiivisuutta vaaliprosessissa, kehittää koulutusta ja työkaluja vaaliviranomaisille ja muille sidosryhmille, lisää naisten ja nuorten osallistumista vaaliprosessissa sekä parantaa mekanismeja vaaliriitojen ratkaisuun. Vuoden 2019 yleisvaaleissa valitaan ensimmäistä kertaa myös läänien kuvernöörit vaaleilla. Tämä edistää vallan desentralisaatiota ja siksi on erityisen tärkeää pyrkiä takaamaan että vaalit sujuvat mahdollisimman läpinäkyvästi, uskottavasti ja inklusiivisesti. Hanke edistää tasa-arvoa, tyttöjen ja naisten oikeuksia, poliittisten puolueiden kykyä käyttää valitusmekanismeja ja äänestäjien osallistumista vaaleissa. Hanke on UNDP:n hallinnoima ja suunniteltu tiiviissä yhteistyössä vaaliviranomaisten kanssa.

Rahoituspäätös  08.11.2018

750 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vaalit 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916450

Tunnus

UHA2018-004654

Sivua muokattu

27.11.2018