Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.11.2018

International Trade Centre

Kuvaus

Kansainvälinen kauppakeskus (International Trade Centre, ITC) on UNCTAD:n ja WTO:n yhteinen teknisen avun järjestö, jonka missio on edistää kehitysmaiden inklusiivista ja kestävää kasvua ja kehitystä vahvistamalla mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä. Yksityinen sektori luo yli 90 prosenttia uusista työpaikoista kehitysmaissa. Yritysten luomat työpaikat tuovat ihmisille tuloja ja valtiolle verotuloja, joiden avulla se voi rahoittaa julkisia palveluja. Yrityistoiminnan kasvu monipuolistaa taloutta ja luo arvoketjujen kautta myös uusia yrittämisen mahdollisuuksia. ITC:n pitkän aikavälin impact-tulostavoite on vaikuttaa myönteisesti SDG-tavoitteiden 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 ja 17 saavuttamiseen. ITC:n keskipitkän aikavälin outcome-tulostavoite on vahvistaa mikro- ja pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kehitysmaiden yritysten parantunut kilpailukyky auttaa niitä integroitumaan globaaliin talouteen ja hyötymään kansainvälisestä kaupasta. Järjestön välittömät outcome-tulostavoitteet ovat: 1) politiikantekijät ottavat huomioon yrityssektorin intressit, 2) ulkomaankaupan ja investointien edistämisorganisaatiot tukevat paremmin mikro- ja pk-yrityksiä, 3) mikro- ja pk-yritykset muuttavat toimintaansa, ja 4) markkinatoimijat avaavat arvoketjujaan mikro- ja pk-yrityksille. ITC toimii laajalti kehitysmaissa. Yli 80 % ITC:n tuesta suuntautuu Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin sekä voimakkaasti kasvaen hauraisiin valtioihin ja pakolaisten kauttakulkumaihin. Mikro- ja pk-yritysten ohella järjestö keskittyy erityisesti nais- ja nuorten yrittäjien tukemiseen sekä pakolaisten / evakkojen ja epävirallisen sektorin yritystoiminnan kehittämiseen. Suomi on ITC:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. TUO-10 esittää 3.110.000 euron tuen myöntämistä ITC:lle vuosiksi 2018-2020. 1.500.000 euroa on korvamerkitsemätöntä yleistukea. 1.560.000 euroa on myös yleistukea, mutta se "pehmeästi korvamerkitään" pk-yritysten tukemiseen, jotta ne voivat osallistua kv. arvoketjuihin, sekä osallistavan ja vihreän kaupan edistämiseen ja valtavirtaistamiseen. Käytänössä tämä tarkoittaa nais- ja nuorten yrittäjien kaupankäyntimahdollisuuksien ja haavoittuvien ryhmien elannonhankkimismahdollisuuksien vahvistamista. Tästä 60.000 euroa ohjataan SheTrades-tapahtumien järjestämiseen. 50.000 euroa varataan hankkeen seurantaan, ohjaamiseen ja siihen vaikuttamiseen.

Lisätietoa

www.intracen.org

Rahoituspäätös  21.11.2018

3 110 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kv kauppakeskus

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800109

Tunnus

UHA2018-004423

Sivua muokattu

23.11.2018