Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.10.2018

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus (ECDPM); tuki vuosille 2019-2022

Kuvaus

ECDPM on itsenäinen v. 1986 perustettu ajatushautomo ja tutkimuslaitos, jolla on toimistot Maastrichtissa ja Brysselissä. ECPDM on arvostettu puolueettomasta ja korkealaatuisesta tutkimuksesta. Vuosina 2017-2021 ECDPM aikoo keskittyä perinteisesti EU-AKT -suhteisiin fokuksena kuitenkin Afrikka sekä kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpanoon. ECDPM tuottaa selvityksiä sekä järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia. UM on tehnyt ECDPM:n kanssa yhteistyötä vuodesta 1998 lähtien. Suomi on myöntänyt ECDPM:lle vuodelle 2018 yleisrahoitusta 155 000 euroa. Tämän lisäksi on varattu 20 000 euroa tilausselvitysten tuottamiseen. Yhteistyö tukee Suomen EU:n kehityspolitiikkaa koskevaa kannanmuodostusta ja EU-vaikuttamista monipuolisesti. Yhteistyö tukee välillisesti kehityspolitiikan painopisteitä köyhyyden vähentämisestä, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästä kehityksestä sekä hyvästä hallinnosta EU:n kehityspolitiikan kannalta keskeisissä EU-instituutioissa ja EU-delegaatioissa.

Lisätietoa

http://ecdpm.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  01.10.2018

930 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89821102

Tunnus

UHA2018-002569

Sivua muokattu

19.11.2018