Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.09.2018

Laina FCA Investments (KUA) -vaikuttavuusinvestointirahastolle

Kuvaus

Suomen valtio myöntää 16 miljoonan euron lainan Finnish Church Aid Investments -rahastolle. FCA Investments on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) perustama vaikuttavuusinvestointirahasto, joka sijoittaa kehitysmaissa toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. FCA IInvestments:n sijoitusmuotoinen kehitysrahoitustoiminta ilmentää kehitysyhteistyökentän globaalia kehitystä ja muutosta, jossa painopiste siirtyy aikaisempaa enemmän kehitysmaiden talouksien ja työllisyyden tukemiseen yksityistä sektoria vahvistamalla. Rahaston tavoitteena on tehdä investointeja, joilla luodaan ihmisarvoisia työpaikkoja, nostetaan matalapalkkatyötä tekevien tulotasoa sekä parannetaan peruspalveluiden ja -tuotteiden saatavuutta kehitysmaissa. FCA Investments on ensimmäinen suomalaisen kansalaisjärjestön perustama vaikuttavuusinvestointirahasto. FCA Investments sijoittaa varoja sekä suorina investointeina että valikoitujen rahastojen kautta. Rahasto käyttää tukimuotoinaan lainoja, välirahoitusta, pääomasijoituksia sekä teknistä neuvontaa.

Rahoituspäätös  06.09.2018

16 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 80%
  • Maatalouden kehittäminen 10%
  • Epävirallisen ja puolivirallisen sektorin rahoituksen välittäjät 10%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

FCA Investments Oy

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892881

Tunnus

UHA2018-005541

Sivua muokattu

14.09.2018