Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.10.2018

Evaluointi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisestä Suomen kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on Suomen pitkäaikainen kehityspolitiikan prioriteetti. Tässä evaluoinnissa on tarkoitus arvioida, miten Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön keinoin on pystytty edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia käytännössä. Evaluointia edelsi evaluoitavuusselvitys, joka totesi, että poliittinen sitoumus on vahvaa, mutta poliittisen sitoumuksen ja käytännön toteutuksen välillä on kuilu. Arvioitavuuden todettiin olevan heikko, mikä viittaa siihen, että tarkoin määritellyt linjaukset sekä toisaalta avun tuloksellinen toteuttaminen ja seuranta ovat olleet epäsuhdassa keskenään Ensisijainen evaluaatiokysymys on “arvioida Suomen kehitysyhteistyön naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävien käytäntöjen, ohjelmien ja linjausten merkitystä, saavutuksia ja puutteita, jotka olivat toteutuneet monenvälisen, yhdistetyn monen- ja kahdenvälisen, kahdenvälisen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa toteutetussa yhteistyössä vuosien 2012 ja 2017 välillä”. Sen sijaan, että olisi pyritty vetämään yleistettävissä olevia johtopäätöksiä Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta tai sen vaikuttavuudesta, evaluoinnin tavoitteena on tuottaa kokoelma esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja saaduista kokemuksista Evaluoinnissa käytetään soveltaen muutosharava-lähestysmistapaa. Evaluointi kattaa matkat Nepaliin, Keniaan, Somaliaan ja YK:n päämajaan New Yorkiin (UN Women ja UNFPA). Evaluoinnin kokonaisbudjetti on 441 500 euroa.

Rahoituspäätös  10.10.2018

20 764 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Particip GmbH

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892798

Tunnus

UHA2018-005665

Sivua muokattu

16.10.2018