Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.09.2018

OHCHR; YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoijan tukeminen; 2. lisämyöntö

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopistealue. Suomi tukee YK:n vammaisten oikeuksien erityisraportoijan työtä, jonka tavoitteena on parantaa ja lisätä tietoisuutta erityisesti kehitysmaissa asuvien vammaisten henkilöiden tilaneesta. Suomen tukeman hankkeen avulla pyritään vahvistamaan myös vammaiskysymysten huomioimista osana kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa (Agenda 2030). Hankkeen tavoitteena myös lisätä vammaisten henkilöiden osallistumista kansallisen ja kansainvälisen tason prosesseihin, joissa päätetään heitä itseään koskevista asioista. Raportoijan työ on ollut merkittävässä roolissa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä erityisesti kehitysmaissa, ja Suomen tukea on vammaisyhteisössä arvostettu laajalti. Tukea on tarkoitus myöntää 100.000 EUR vuonna 2018.

Rahoituspäätös  20.09.2018

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892630

Tunnus

UHA2018-005381

Sivua muokattu

17.10.2018