Ulkoministeriön jäsenyys U4 Anti-Corruption Resource Center:issä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.06.2018

Ulkoministeriön jäsenyys U4 Anti-Corruption Resource Center:issä

Kuvaus

U4 korruption vastainen palvelu- ja tietokeskus palvelee jäseninä olevien maiden kehitysyhteistyöhenkilöstön tarpeita korruption vastaisen työn saralla. U4 tarjoaa neuvontapalveluita, tutkimusta ja materiaalia sekä koulutusta antikorruptiotyön eri teemoihin liittyen. Sen erottaa muista toimijoista se, että U4 nimenomaisesti keskittyy kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tarpeisiin. U4:n toiminnan päämääränä on vähentää korruption negatiivisia vaikutuksia kestävään ja osallistavaan kehitykseen. Toiminnan yleisenä tavoitteena on tarjota jäsenille relevanttia, korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa korruptioon liittyvää tietoa ja koulutusta. Lisäksi kaikkien saatavilla olevien tutkimusten ja julkaisujen kautta toiminta tähtää globaalin korruption määrän vähentämiseen. U4:n palvelut keskittyvät www.u4.no –nettisivulle. Vuonna 2017 U4 järjesti neljä ohjattua nettikoulutusta ja seitsemän maakohtaista työpajaa. Helspdesk pyyntöjä tehtiin 27 kappaletta. Suomesta vierailuja tehtiin yhteensä 583. Koulutuksiin (nettikurssi, maatason työpajat, koulutus Helsingissä) osallistui 67 UM:n virkamiestä. Suomen U4-jäsenyyden tavoitteena on vahvistaa Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja tehokkuutta, lisäämällä sitä toteuttavien henkilöiden ja tahojen ymmärrystä korruption vastaisen työn eri osa-alueista ja teemoista. Suomi on ollut U4:n jäsen vuodesta 2012. Suomi tukee U4:ää 660 000 eurolla vuosina 2018-2020.

Rahoituspäätös  01.06.2018

660 000 €

Kohdealue

Eurooppa

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 40%
  • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 60%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89900002

Tunnus

UHA2018-001997

Sivua muokattu

12.06.2018