Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.09.2018

Pohjoismaiden kehitysrahaston (NDF) yhteisevaluointi

Kuvaus

Pohjoismaiden kehitysrahasto (Nordic Development Fund, NDF) on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka perustivat Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi vuonna 1988. NDF:n nykyinen mandaatti vuodelta 2009 määrittelee NDF:n toiminnan tavoitteeksi fasilitoida ilmastonmuutokseen liittyviä investointeja ensisijaisesti alemman tulotason maissa kuvastaen Pohjoismaiden prioriteetteja ilmastoon ja kehitykseen liittyen. NDF:n johtokunta päättää NDF:n tulevasta strategisesta suunnasta vuoden 2019 puolivälissä. Johtokunta pyysi Pohjoismaiden kehitysevaluointiyksiköiltä itsenäistä evaluointia saadakseen tietoa päätöksensä tueksi. Evaluoinnissa tarkastellaan NDF:ä instituutiona, sen lisäarvoa kansainvälisessä kontekstissa ja mahdollisuuksia vahvistaa NDF:ä. Evaluoinnilla on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin evaluointi arvioi NDF:n toimintaa ja suoriutumista sen omaan mandaattiin pohjautuen. Toisekseen evaluointi arvioi NDF:n mahdollista tulevaa roolia Pohjoismaiden kehitysrahoitusinstrumenttina. Evaluoinnin ajanjakso alkaa NDF:n nykyisestä mandaatista vuodesta 2009. Evaluointi huomioi NDF:n rahoituspohjan, Pohjoismaiden prioriteetit ja viimeisimmät kansainväliset sopimukset (Agenda 2030, kestävän kehityksen tavoitteet) arvioidessaan NDF:n nykyistä roolia yhteispohjoismaisena ilmastoinstrumenttina ja mahdollista tulevaa roolia. Evaluointi tehdään yhteispohjoismaisena evaluointina. Ruotsin EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) johtaa ja hallinnoi evaluointia. Kukin pohjoismainen kehitysevaluointiyksikkö osallistuu evaluointiin ohjausryhmän kautta sekä kustannuksiin (25 000 euroa per maa). Evaluoinnin on tarkoitus alkaa mahdollisimman pian ja valmistua elokuussa 2019.

Rahoituspäätös  17.09.2018

25 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892880

Tunnus

UHA2018-005434

Sivua muokattu

24.09.2018