Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,21.09.2018

Valtionapu ihmisoikeuskoulutukselle

Kuvaus

Valtionavustuksella tuetaan vähintään kahdeksan kehitysmaista kotoisin olevan henkilön osallistumista avustuksensaajan järjestämään asiantuntijakoulutukseen. Kahdelle henkilölle tarjotaan lisäksi pidennetty tutkijajakso. Osallistujat valitaan yleensä virkamiesten, tutkijoiden, asiantuntijoiden, opettajien, hankevastaavien ja juristien keskuudesta. Osallistujille annetaan mahdollisuus syventää tuntemusta ja osaamista kansainvälisestä ihmisoikeusviitekehyksestä ja erilaisista kansallisista ja kansainvälisista mekanismeista ihmisoikeuksien täytäntöön panemiseksi. Aiempina vuosina kursseille valitut henkilöt ovat olleet avainasemissa yliopistoissa, valtionhallinnossa ja kansalaisjärjestöissä (sekä ihmisoikeustyötä että kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen edustajia). Osallistujat tulevat ODAk elpoisista maista Afrikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Hankkeen lopullisina hyödynsaajina on täten laajennettu ihmisryhmä kehitysyhteistyömaissa.

Rahoituspäätös  21.09.2018

44 280 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Institut för mänskliga rättigheter

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892870

Tunnus

UHA2018-001902

Sivua muokattu

22.10.2018