Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.11.2017

Suomen tuki Ukrainan koulu-uudistukselle

Kuvaus

Ukrainan opetussektorin kehittämishanke tukee Ukrainan opetus- ja tiedeministeriötä kouluopetuksen modernisointiin tähtäävän "Uusi ukrainalainen koulu" - reformin toteuttamisessa. Taustalla on tarve uudistaa vanhanaikaista koululaitosta siten, että se motivoisi paremmin lapsia oppimaan sekä opettajia lisäämään ammatillista osaamistaan. Myös opettajakoulutuksen tasoa halutaan parantaa. Koko maan kattavalla hankkeella on kolme toisiinsa linkittyvää tavoitetta: opettajien osaamisen kehittäminen, koulu-uudistukseen liittyvän viestinnän kehittäminen ja tukeminen sekä uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksina arvioidaan, että opettajien työtyytyväisyys kasvaa, heidän osaamistasonsa nousee ja laajan yleisön tietoisuus koulu-uudistuksen hyödyistä lisääntyy. Hankkeen konkreettisia kehittämistoimia ovat mm. opettajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus, opettajien ja rehtorien ammatillisten standardien, opettajien arvioinnin ja opetusmateriaalien kehittäminen sekä verkko-opetuksen hyödyntäminen. Hankkeeseen sisältyy EU:n rahoittama kielikomponentti. Hanke toteutetaan v. 2018-2022 ja sen budjetti on 8 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttaja on FCG.

Rahoituspäätös  08.11.2017

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opettajien koulutus 65%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 35%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

FCG International Ltd

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501357

Tunnus

UHA2017-003305

Sivua muokattu

05.06.2020