Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2018

Syrian Voices -rauhanvälityshanke, Euroopan rauhaninstituutti (EIP). II vaihe, 2016-2018, lisämyöntö vuodelle 2019

Kuvaus

Hankkeen päämääränä on edistää Syyrian rauhanponnisteluja fasilitoimalla eri tasoisia dialogiprosesseja ja tukemalla YK:n Syyria erityisedustajan työtä. Suomi on rahoittanut hankkeen ensimmäistä vaihetta (8/2015 - 7/2016) 400.000 eurolla ja kahden vuoden (8/2016 - 7/2018) vaiheen rahoitus on yhteensä 800.000 euroa. EIP on ensimmäisen vaiheen aikana luonut Syyria-työnsä rakenteet ja se on erittäin hyvin asemoitunut rauhanvälityksen raiteiden väliin ja pystyy tuomaan todellista lisäarvoa sekä YK-raiteelle että eri 2-raiteen toimijoiden (kansalaisjärjestöjen rauhanvälitystyön) työlle. Lisämyöntö kohdistuu yksinomaan kahden multitrack-kokouksen rahoittamiseen vuonna 2019. Kansanedustaja Pekka Haavisto valittiin lokakuussa 2018 uudellen EIP:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hanke täydentää hyvin Suomen muita olemassa olevia Syyrian rauhanrakennuksen tukihankkeita.

Rahoituspäätös  13.12.2018

132 410 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Rahoituskanava

Euroopan rauhaninstituutti

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300422

Tunnus

UHA2018-007764

Sivua muokattu

26.05.2020