MOPAN
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2019

MOPAN

Kuvaus

MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) on monenkeskisten järjestöjen arviointiverkosto, johon kuuluu tällä hetkellä 19 jäsenmaata. Se tukee jäseniään kehitys- ja humanitaarista rahoitusta saavien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimisessa. Järjestöjen tuloksellisuuden vahvistamiseksi verkosto tuottaa, kokoaa, analysoi ja tuo esille monenkeskisten järjestöjen toimintaa koskevaa keskeistä ja luotettavaa tietoa. Tiedon pohjalta halutaan tukea järjestöjen samoin kuin niiden kumppanien ja eri yhteistyötahojen oppimista. MOPAN-arviointien ansiosta Suomella on käytettävissä ajankohtaista arviointitietoa rahoittamistamme monenkeskisistä järjestöistä, mikä tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja monenkeskisen kehitysyhteistyömme vaikuttavuutta. MOPAN-arvioinnit antavat tietoa Suomen monenkeskisten järjestöjen vaikuttamissuunnitelmien tavoitteiden asettamiseen ja niiden tulosten seurantaan, sekä tukee Suomen vaikuttamista monenkeskisten järjestöjen toimintaan ja päätöksentekoon järjestöjen hallintoelimissä. Arvioinneissa käytetään ns. MOPAN 3.0 –metodologiaa, joka pyrkii ymmärtämään monenkeskisten järjestöjen systeemejä, politiikkoja ja käytänteitä kokonaisvaltaisesti, globaalilla, alueellisella ja maatasolla. Metodologiaa tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti sen toimeenpanossa saatujen kokemusten perusteella, ja jotta se vastaa mahdollisimman hyvin monenkeskisen järjestelmän ajankohtaisiin haasteisiin. Jäsenmaat päätyivät rahoituksen kasvattamiseen 198 000 EUR/vuosi/jäsenmaa tulevalla ohjelmakaudella 2020-22 johtuen mm. siitä, että jäsenmaiden odotukset mm. arviointien laadun osalta ovat kasvaneet, mikä edellyttää lisäresursseja. Jäsenmaat päätyivät myös MOPAN:in ohjelmakauden lyhentämiseen 3 vuoteen (aiemmin 4 vuotta), koska MOPAN:in hallintomalli halutaan arvioida uudelleen. Lisäksi MOPAN:sta tehdään ulkoinen evaluaatio vuosina 2020-21. Tulevan ohjelmakauden jälkeen mm. MOPAN:in rahoitustarve arvioidaan uudelleen. MOPAN:in toiminta ja sen tuloksellisuus on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, minkä on mahdollistanut mm. ammattitaitoinen sihteeristö ja OECD:n tuki, jonka yhteydessä sihteeristö toimii.

Rahoituspäätös  16.12.2019

594 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Multilateral Organisation Performance Assessment Network

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89891992

Tunnus

UHA2019-006849

Sivua muokattu

30.12.2020