Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.02.2019

Kehitysyhteistyöhallinnon kehittäminen ja vaikuttavuuden vahvistaminen

Kuvaus

Määrärahaa on tarkoitus käyttää yksikön kehittämistoimintaan, kouluttamiseen, vaikuttamistyöhön, neuvotteluihin, kansainvälisiin tapaamisiin, virkamatkustamiskuluihin sekä yksikön henkilökunnan kouluttautumisesta aiheutuviin kuluihin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa kehitysyhteistyöhallinnon laatua ulkoasiainministeriön henkilöstön osaamista kehittämällä

Rahoituspäätös  15.02.2019

100 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-80

Rahoituskohteen numero

89892738

Tunnus

UHA2019-001158

Sivua muokattu

27.12.2019