Vihreä ilmastorahasto; ensimmäinen lisärahoituskausi (GCF-1)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2019

Vihreä ilmastorahasto; ensimmäinen lisärahoituskausi (GCF-1)

Kuvaus

Kööpenhaminan sitoumuksessa sovitun uuden ilmastorahaston (Green Climate Fund) perustaminen vahvistettiin Cancúnissa 2010. Rahasto on ilmastopuitesopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen rahoitusmekanismin yksi operatiivinen yksikkö Maailmanlaajuisen ympäristörahaston (GEF) tavoin. Rahaston päätavoitteena on kehitysmaiden vähähiilisen ja ilmastokestävän kehityksen tukeminen. Rahasto tukee sekä kehitysmaiden hillintä- että sopeutumistoimia, lisäksi rahasto tukee toimintavalmiuksien vahvistamista ja teknologian siirtoa. Toimesta riippuen tuki on joko täysimääräistä tai muulle rahoitukselle lisäistä. Rahaston tavoitteena on antamansa rahoituksen vaikutusten maksimointi ja tuen tasapainoinen jakautuminen hillintään ja sopeutumiseen huomioiden samalla ympäristölliset, sosiaaliset, taloudelliset ja kehitykselliset rinnakkaisvaikutukset sekä sukupuolisensitiivisyyden. Rahaston johtokunta hallinnoi ja johtaa rahastoa, vastaa rahoituspäätöksistä ja vastaanottaa ohjeistusta ilmastosopimuksen osapuolikokoukselta. Rahaston varainhoitajana toimii Maailmanpankki. Ensimmäiset viralliset lisärahoitusneuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa 2019, ensimmäinen lisärahoituskausi kattaa vuodet 2020-23. Lisärahoitusneuvottelujen suositusten pohjalta johtokunta työstää nelivuotisen strategisen suunnitelman ja työohjelman rahaston toimintaa ohjaamaan. Lisärahoituskierroksen yhteenlaskettu tukimäärä on 9,777 miljardia (US) dollaria, rahoituslupausten teko on mahdollista myös myöhemmin, joten summa saattaa kasvaa tästä. Suomen osuus siitä on 100 miljoonaa euroa (noin 113 million USD). Ensimmäiseen ns. IRM-kauteen verrattuna tuki kasvoissa euroissa 25 %. Ensimmäisen rahoituskauden aikana on hyväksytty 124 hanketta (yhteensä noin 5,6 mrd. USD), joiden odotetaan tuottavan 348 miljoonalle hyödynsaajalle sopeutumishyötyjä sekä vähentävän kasvihuonekaasujen päästöjä 1,6 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Lisätietoa

http://www.greenclimate.fund/home

Rahoituspäätös  29.11.2019

100 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Vihreä ilmastorahasto

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89891974

Tunnus

UHA2019-002782

Sivua muokattu

13.12.2019