Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.11.2018

Suomen tuki internetin hallintofoorumille, 4. lisämyöntö

Kuvaus

Rahoitus (funds-in-trust) UNDESA:n projektille Internet Governance Forum (IGF) YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) Tunisin tietoyhteiskunta-agendan artiklojen 72-80 toimeenpanemiseksi. Artikloissa pyydetään YK:n pääsihteeriä kutsumaan koolle monitoimijafoorumi käymään policy-keskustelua internetin hallinnasta. YK:n WSIS+10-arviokokouksessa mandaattia jatkettiin seuraavaan arviokokoukseen v. 2025 (WSIS+20) asti. Suomi on rahoittanut IGF-monitoimijarahastoa yhteensä 1 045 000 eurolla vuosina 2008-2013. IGF:n poikkileikkaavana teemana on kehitys; se miten internetiä voidaan parhaiten hyödyntää kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Oikein hyödynnettynä internet voi edesauttaa mm. köyhyyden sekä taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähenemistä, lmastokestävyyttä, demokratiaa ja hyvää hallintoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista. IGF tarjoaa kehitysmaille mahdollisuuden keskustella näistä asioista globaalissa monitoimijaympäristössä. Käsitellessään internetiä laaja-alaisesti IGF tukee kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamista ja osallistumista internetin hallintaan. Se edistää myös monitoimijakulttuurin leviämistä kansallisesti ja alueellisesti. Keskeisiä saavutuksia hankkeella ovat mm. olleet: 1. Mahdollistavan ilmapiirin luominen monitoimijavuoropuhelulle internetin hallinnosta 2. tehostunut yhteistyö internetin hallintoa hoitavien avainjärjestöjen välillä kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 3. kehitysmaiden eri tahojen kapasiteetin vahvistaminen internetin hallinnon järjestelyihin osallistumiseksi. IGF:n toiminta tukee YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030), erityisesti SDG-tavoitteiden 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 ja 17 saavuttamista, sekä edesauttaa kehitysmaiden integraatiota maailmantalouteen. IGF-kokoukset toteutetaan kaikkien toimijoiden yhteistyöllä sillä periaatteella, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja toteutukseen. Sihteeristö, isäntämaat ja monitoimijapohjainen valmisteluryhmä (Multistakeholder Advisory Group, MAG) ovat toteutuksessa avainroolissa. IGF:n tuki kanavoidaan pienen, Genevessä toimivan sihteeristön kuluihin (ml. henkilöstökulut ja kehitysmaihin suuntautuva fellowship-ohjelma) sekä kehitysmaiden toimijoiden osallistumiseen IGF-kokouksiin. IGF saa myös eri tahoilta in kind -tukea. Suomen rahoitus IGF:lle on 200.000 EUR (UNDESA) vuosille 2018-2019. Maksatus toteutetaan yhdessä erässä 2018.

Rahoituspäätös  29.11.2018

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet Kansakunnat, the Department of Economic and Social Affairs, DESA

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89892493

Tunnus

UHA2018-006984

Sivua muokattu

12.11.2019