Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.04.2013

Demo ry, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyön ohjelmatuki 2013-2015

Kuvaus

Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten puoluerekisterissä olevien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Demo toimii moniarvoisen demokratian edistämiseksi toteuttamalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita molemminpuolisen oppimisen hengessä. Demon toiminnan lähtökohta on demokratian merkitys kehitykselle sekä toimivien ja vastuullisten puolueiden merkitys demokratialle. Demo tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita tuomalla siihen puoluetoimijoiden panoksen. Puolueet ovat avainasemassa, kun halutaan tukea toimivaa kansanvaltaa. Demo tuo erityistä lisäarvoa suomalaiseen demokratiatukeen ja osaltaan kerää asiantuntemusta ja antaa panoksensa tällä kehityksen kannalta yhä tärkeämmäksi muodostuneella alueella. Nepalissa Demo jatkaa puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin toiminnan tukemista. Tavoitteena on rauhanomaisen yhteistyön ja dialogin edistäminen poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen välillä sekä nuorten tasavertaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen poliittisessa päätöksenteossa. Tunisiassa Demo jatkaa Tunisian politiikkakoulun tukemista. Politiikkakoulun päämäärä on koota yhteen nuoria eri poliittisista puolueista ja tarjota heille välineitä strategiseen poliittiseen ajatteluun. Tavoitteena on lisätä näiden nuorten valmiuksia ja kykyä ymmärtää paremmin politiikkaa ja monipuoluejärjestelmää sekä kykyä toimia yhdessä, myös yli puoluerajojen. Tansaniassa Demo jatkaa puolueiden naisjärjestöjen muodostaman yhteistyöfoorumin toiminnan tukemista naispoliitikkojen kapasiteetin ja yhteistyön vahvistamiseksi. Toiminta tähtää naisten ja miesten tasa-arvoiseen edustukseen politiikan kaikilla tasoilla sekä tasa-arvoasioiden merkityksen kasvattamiseen kansallisella poliittisella agendalla. Sambiassa Demo aloittaa vuoden 2013 alussa uuden ohjelman Sambiassa naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi kuntatasolla yhdessä Zambia National Women’s Lobby –järjestön kanssa. Lisäksi Demo pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaisten puoluetoimijoiden kiinnostusta kehitys- ja demokratiakysymyksiin tarjoamalla mahdollisuuksia toimintaan osallistumiseen ja omakohtaisiin kokemuksiin, tiedottamalla toiminnastaan puolueiden omissa tilaisuuksissa ja mediassa sekä järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

Rahoituspäätös  08.04.2013

2 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 30%
  • Ihmisoikeudet 30%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 40%

Rahoituskanava

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892222

Tunnus

UHA2013-000536

Sivua muokattu

05.08.2013