Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.10.2012

Tuki poliisi-syyttäjä -koulutukselle (CMC)

Kuvaus

CMC:n (Crisis Management Centre Finland) koulutusohjelman tavoitteena on ollut afganistanilaisviranomaisten (poliisit ja syyttäjät) kapasiteetin vahvistaminen poliisi-syyttäjäyhteistoiminnassa ja rikosten esitutkintavaiheen tehostaminen. Pilottivaiheen aikana (2009–2011) koulutettiin 20 poliisi-syyttäjäparia. Osallistujia on lisäksi ollut oikeusministeriöstä, korkeimmasta oikeudesta ja asianajajaliitosta. Kahdenvälinen koulutusohjelma toteutettiin yhteistyössä ja koordinoidusti Afganistanin hallituksen, erityisesti sisäasiainministeriön ja keskussyyttäjäviraston, ja muiden vastaavien kansainvälisten ohjelmien välillä. Hankkeen aikana (vaihe II, 2011-2012) on valmisteltu poliisien ja syyttäjien käsikirja, joka on otettu käyttöön maanlaajuisesti. Hanke edistää hyvää hallintoa, demokratian kehittymistä ja oikeusvaltioperiaatteita.

Rahoituspäätös  12.10.2012

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 1%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 99%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62506101

Tunnus

UHA2012-002896

Sivua muokattu

16.09.2013