Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Khat awareness and youth empowerment

Kuvaus

Khat-huumeen käyttöä pyritään vähentämään nuorison keskuudessa. Tietoisuuden lisääminen, "hyödyllisten" harrastusten mahdollistaminen, koulutukseen pääsy ja tukipalvelut ovat hankkeen tuloksina. Toteutetun pienmuotoisen selvityksen perusteella nuorison ja aikuistenkin keskuudessa Somalian Puntmaassa on hyvin vähän tietoa khat-huumeen vahingollisuudesta. Huumeen käyttö onkin hyvin yleistä; se toimii myös monien konfliktien katalysaattorina. Nuorten elämäntilanteen parantuminen, pääsy koulutukseen, valistus, urheilu ja muut harrastukset vähentävät myös tarvetta huumeiden käyttöön.

Toimiala

  • Huumevalvonta ja -valistus 100%

Rahoituskanava

Puntland Community ry,

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

27310101

Tunnus

UHA2011-006953

Sivua muokattu

01.11.2012