Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,17.08.2012

Tuki kv. ENERGIA-verkostolle sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi kehitysmaiden energiasektoreille

Kuvaus

ENERGIA-verkosto on globaalilla tasolla johtava toimija, joka edistää tasa-arvonäkökulman valtavirtaistamista kehitysmaiden energia- ja ilmastosektoreille sekä politiikka- että ohjelma- ja hanketasolla kouluttamalla kehitysmaissa eri sektoriministeriöiden henkilöstöä ja tukemalla mm. energiapolitiikkojen gender-analyysien tekemistä paikallisin voimin. ENERGIA-verkosto on hakenut ja saanut rahoitusta Ruotsilta, Suomelta ja Norjalta vuosien 2012-2015 ohjelman toteuttamiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa tasa-arvotavoitteiden valtavirtaistamista Afrikan ja Aasian maiden energiasektoreille. Ohjelmassa on kolme osa-aluetta: 1) Verkoston vahvistaminen - tarjota siemenrahoitusta enintään 10 kansalliselle verkostolle toimintojen vahvistamiseen; 2) Vaikuttavuuden lisääminen maa-ohjelmien kautta - valmistella maaohjelmat enintään 4 maassa, joissa aiemman kauden tuloksia hyödyntämällä voidaan saavuttaa tavoiteltu vaikuttavuus politiikkatasolla ja laajoissa ohjelmissa; 3) Tietoisuuden lisääminen ja politiikkavaikuttaminen - lisätä verkoston sisäistaä oppimista ja tiedonvaihtoa, lisätä yleistä tietoisuutta tasa-arvokysymysten tärkeydestä energiasektorilla sekä edistää teemaa relevanteilla kv. foorumeilla esitysten, julkaisujen, oppaiden, yms. kautta. Suomen tuki verkostolle tukee sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista Suomen kannalta keskeisten kumppanimaiden energiasektoreille että lisää UM:n omaa osaamista tässä teemassa osallistumalla verkoston toiminnan ohjaamiseen ja sitä kautta vertaisoppimalla. Verkoston sihteeristö toimii hollantilaisen ETC-säätiön alaisuudessa.

Lisätietoa

http://www.energia.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  17.08.2012

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Energiapolitiikka ja -hallinto 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

ETC Foundation

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89891987

Tunnus

UHA2012-002425

Sivua muokattu

13.09.2013