Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.06.2012

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Kyoto Protocol Adaptation Fund). Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan (toukokuu 2012) rahaston tuella on valmistunut 47 NAPA -asiakirjaa Angolan NAPA:n valmistuttua joulukuussa 2011. Viimeisen NAPA-asiakirjan (Myanmar) oletetaan valmistuvan tänä vuonna. Kaikki Suomen LDC -kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Lyhyen aikavälin (2010-12) ilmastorahoitussitoumuksessa tavoitellaan rahoituksen tasaista jakautumista ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Sopeutumisen ollessa kyseessä haavoittuvimmat maat, kuten vähiten kehittyneet maat, pienet saarivaltiot ja Afrikka, ovat etusijalla. Suomi on jo tukenut tänä vuonna LDCF:ää 1 749 304 eurolla, kyseessä lisämyöntö.

Rahoituspäätös  29.06.2012

2 532 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2012-002428

Sivua muokattu

29.04.2013