Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

NIC/Hankesuunnittelu

Kuvaus

Hankesuunnittelu on tarkoitettu Nicaraguan olemassa olevien sektoreiden - maaseudun kehittäminen, terveys, desentralisaatio ja kunnallinen kehittäminen -tukitoimintaan sekä delegointiprosessin ja osallistumissuunnitelman mukaisesti olemassa olevien sekä uusien hankkeiden/ohjelmien/sektoreiden seurantaaan ja suunnitteluun. Suomen yhteistyö Nicaraguan kanssa on pohjautunut vuosille 2005-2008 laadittuun köyhyyden vähentämisohjelmaan ja niihin muutoksiin, jotka tehtiin v. 2008-2012 osallistumissuunnitelmaa varten. Suunnitelman mukaan kahdenvälistä apua tullaan vähentämään merkittävällä tavalla v. 2012 jälkeen ja hankevalmistelulla sopeutetaan toiminta supistettujen määrärahojen puitteisiin. Lisäksi kaikki voimassa olevat hankkeet loppuvat vuosina 2012-2013. Myös Keski-Amerikan alueellisen yhteistyön määrärahoja vähennetään merkittävällä tavalla v. 2012 jälkeen. Merkittävä osa uusista pienentyneistä määrärahoista pyritään keskittämään alueen huonon turvallisuustilanteen parantamiseen. Keski-Amerikassa nykyiset hankkeet päättyvät vuosien 2012-2014 välisenä aikana ja niiden evaluaatioihin tarvitaan resursseja.

Rahoituspäätös  24.08.2012

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

36419801

Tunnus

UHA2012-003721

Sivua muokattu

05.08.2013