Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.11.2017

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus

Kuvaus

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyö (KEPO-KYT) koulutuskokonaisuus koostuu lähiopetuksesta, verkkopohjaisesta koulutuksesta sekä muista oppimismahdollisuuksista, joka koostuu mm. vertaisoppimisesta, Kehityspoliittisista neuvottelupäivistä sekä niiden ohella järjestettävistä työpajoista. KEPO-KYT koulutuksen kohderyhmänä ovat ministeriön ja edustustojen kehitysyhteistyöasioita hoitavat henkilöt ml. paikalta palkatut, sekä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin rekrytoitavat UM:n ulkopuoliset henkilöt. Lisäksi koulutuksiin voi kohdennetusti osallistua esim. IKI- tai muissa kehitysyhteistyöhankkeissa toimivien organisaatioiden tai konsulttiyritysten edustajia. Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja tehokkuus edellyttävät kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön parissa työskentelevän henkilöstön asianmukaisen kulloisessakin tehtävässä tarvittavan osaamisen varmentamista ja vahvistamista, jota koulutuksemme tarjoaa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on kokonaisuuksien ymmärtäminen ja siten työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden lisääminen sekä henkilön omien voimavarojen ja kykyjen kasvattaminen. Kyseessä on jatkuva hanke. Nyt haettava rahoitus (60 000 €) keskittyy Kehityspoliittisten neuvottelupäivien järjestämiseen, verkkokoulutuksen kehittämiseen sekä kouluttajien kouluttamiseen vuonna 2018.

Rahoituspäätös  07.11.2017

60 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2017-004825

Sivua muokattu

22.01.2018