Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.08.2012

IHOIK/Dignity-järjestö

Kuvaus

DI tekee työtä erityisesti köyhyyden, kehityksen ja ihmisoikeuksien yhteensovittamisessa. Järjestö on keskittynyt erityisesti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toimeenpanon seurantaan sekä ihmisoikeuskoulutukseen, jonka lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen kehitys. Järjestö pitää monien eri toimijoiden ihmisoikeuskapasiteetin kasvattamista köyhyyden poistamispyrkimyksissä ratkaisevana. Ihmisoikeuskapasiteetin kasvattamisen tarkoituksena on muodostaa yhteys köyhyyden ja ihmisoikeuksien välillä, lisätä tietoisuutta ja kykyä ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämisen ympärillä sekä asenteiden ja käytäntöjen muuttamisessa taistelussa köyhyyttä vastaan sen ruohonjuuritasolta alkaen.

Rahoituspäätös  28.08.2012

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille 100%

Rahoituskanava

Dignity International

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

81208301

Tunnus

UHA2011-005635

Sivua muokattu

29.04.2013