Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.06.2012

UNWomen - Naisten poliittinen voimaannuttaminen Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä

Kuvaus

UNWomenin Arab States Division esittää Suomen tuettavaksi hanketta ”Citizenship, leadership and participation: new pathways for Arab women". Hanke tukee naisten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja pyrkii vahvistamaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa demokraattiseen transitioon. Keskeisiä painopisteitä ovat a) edistää naisten oikeuksia ja muokata perutuslaki-, lainsäädäntö- ja institutionaalisia elimiä huomioimaan uudistusten vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon, b) tukea naisten vaaleihin osallistumista niin äänestäjinä kuin ehdokkaina ja c) vaikuttaa poliittisiin puolueisiin, paikallisiin hallintorakenteisiin, mediaan ja muihin relevantteihin tahoihin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi sekä johto- että osallistujatasolla. UNW:n alueellinen hanke koostuu kahdesta elementistä: 1) rahoitusmekanismista, joka tarjoaa tukea maakohtaiseen toimintaa naisten poliittisen voimaannuttamisen edistämiseksi etenkin transitiovaiheissa, ja 2) teknisen tietotaidon hautumosta, johon kootaan tietoa, analyyseja ja teknistä tukea katalysoimaan paikallista toimintaa ja jonka kautta voidaan edistää maiden välistä kokemusten vaihtoa.

Rahoituspäätös  29.06.2012

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89891966

Tunnus

UHA2012-000222

Sivua muokattu

26.07.2013