Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.06.2017

UNDPn kansallisen evaluointikapasiteetin kehittämisen 5. konferenssi (NEC5)

Kuvaus

UNDP järjestää viidennen kansallisen evaluointikapasiteetin kehittämiskonferenssin 16-20.10.2017. Konferenssi järjestetään yhdessä Turkin hallituksen kanssa Istanbulissa. NEC konferenssien pääasiallinen kohderyhmä ovat julkisen politiikan evaluoinnista vastaavat virkamiehet. Konferenssisarjan yleisenä tavoitteena on tarjota foorumi keskusteluille evaluointitoiminnan kokemuksista ja haasteista kansallisella tasolla; antaa osanottajille mahdollisuus oppia muiden maiden kokemuksista; ja fasilitoida pidemmän aikavälin yhteistyötä etelä-etelä- tai kolmikantakumppanuuksilla julkisen politiikan evaluoinnin vahvistamisessa. Vuoden 2017 NEC konferenssin teemana on ”National Evaluation Capacities in the SDDG Era: People, Poverty and the Planet in 2017”. Teema nostaa esiin tarpeen evaluointijärjestelmien ja osaamisen kehittämiselle kestävän kehityksen agendan arvioimiseksi. Konferenssin järjestäminen Euroopassa antaa mahdollisuuden myös eurooppalaisille hallinnoille globaaliin vuoropuheluun ja oppimiseen. Konferenssin tukeminen on osa EVA-11n pitkäaikaisempaa tukea kehitysmaiden evaluointikapasiteetin vahvistamiselle. Tätä kehitysmaiden julkisen hallinnon virkamiehille kohdentuvaa tukea täydennetään muilla, erityisesti kansalaisyhteiskunnalle suunnattavalla tukihankkeilla (EvalPartners-aloite).

Rahoituspäätös  12.06.2017

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892782

Tunnus

UHA2017-002653

Sivua muokattu

09.05.2018