Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Turvakoti Kwieco

Kuvaus

Turvakoti Kwieco on tarkoitus rakentaa perheväkivallan uhrien auttamiseksi ja naisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat turvakodin toimintakonseptin suunnittelu, turvakotirakennuksen suunnittelu ja rakentaminen sekä toiminnan organisoiminen ja kestävyyden turvaaminen. Turvakodin arkkitehtisuunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Ukumbin jäsenet ovat luoneet suhteet Kwiecoon työskennellessään Moshissa TunaHAKI-lastenkotihankkeen parissa. Ukumbin jäsenet ovat olleet toteuttamassa naisten keskusta Rufisqueen Senegaliin. Toteuttajajärjestönä tässä hankkeessa oli Tekniska Föreningen i Finland. Tämän hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Tansaniaan turvakotien verkosto.

Myönnöt

  • 2011: 62 200 €
  • 2012: 219 310 €
  • 2013: 125 130 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%
  • Rakennuspolitiikka ja -hallinto 50%

Rahoituskanava

Ukumbi ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28234401

Tunnus

UHA2011-006917

Sivua muokattu

01.11.2012