Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.05.2018

YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion (UNTIL) perustaminen Suomeen

Kuvaus

YK:n sihteeristön ICT-toimisto (Office of Information and Communications Technology, OICT) on päättänyt YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion perustamisesta Suomeen. Ulkoministeriö ja YK:n sihteeristön ovat solmineet perustamisesta aiekirjeen heinäkuussa 2017. Laboratorio on osa kansainvälistä verkostoa, jossa ensi vaiheessa vastaavia labeja isännöivät ja Malesia, seuraavaksi Egypti ja Intia ja tämän jälkeen muut maat. Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on tuottaa SDG tavoitteisiin tähtääviä teknologiaratkaisuja, tuote- ja palvelukonsepteja YK:n ja kehitysmaiden käyttöön. Suomen labin teema-alueiksi on valittu koulutus, terveys, kiertotalous sekä rauha ja turvallisuus. Suomen UNTIL Lab käyttää hyväkseen Suomen innovaatio- ja start-up -ekosysteemiä, mutta se on osa globaalia UNTIL toimintaa ja saavuttaa kehitysmaat UNTIL ja YK verkoston kautta. UNTIL on uusi toimintamalli YK-järjestelmässä, mutta teknologiakehitystä ja innovaatiotoimintaa harjoittavat monet YK-toimijat. UNTIL Lab Suomi pyrkii toimimaan yhteistyössä eri YK innovaatio-ohjelmien kanssa. Labin henkilöstö tulee olemaan YK virkamiehistöä ja paikalta palkattua henkilöstöä. UNTIL Lab Suomi vahvistaa YK:n läsnäoloa Suomessa ja pidemmällä tähtäyksellä luo mahdollisuuksia luoda Espooseen YK kampus.

Lisätietoa

www.untilabs.org

Rahoituspäätös  03.05.2018

7 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 60%
  • Teknologinen tutkimus- ja kehitystyö 20%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%

Rahoituskanava

United Nations

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892848

Tunnus

UHA2018-001673

Sivua muokattu

17.05.2018