Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.07.2012

Hankesuunnittelu- ja seuranta Andien alueen yhteistyömaissa ja ohjelmassa

Kuvaus

Andien alueellista osallistumissuunnitelmaa 2009-2012 tullaan päivittämään kuluvan vuoden aikana uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman painopisteiden mukaisesti. Olemassa olevan hanketoiminnan arvioinnin lisäksi kartoitetaan uusia kehitysyhteistyömahdollisuuksia sekä tehostetaan erityisesti edustuston hankeseurantaa kuluvalle vuodelle Andien alueen kumppanimaissa Perussa, Kolumbiassa, Ecuadorissa ja Boliviassa. Kuluvana vuonna toteutetaan alueellisten metsä- ja energiakumppanuusohjelmien väliarviointi arvioiden samalla hankkeiden jatkoedellytykset ja sisällölliset tarkennukset uuden kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti. Niin ikään toteutetaan myös alueellisen ympäristöohjelman (BioCAN) väliarviointi. Alueellisen ohjelmaan kohdistuva hankesuunnittelu on erotettu budjettisuunnittelussa omaksi osiokseen alueellisen ohjelman suunnittelun, toimeenpanon ja seurannan kokonaisvaltaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi. Andien alueellisen kehitysyhteistyön hankesuunnittelu- ja seurantamäärärahan lisäykseksi esitetään loppuvuoden 2012 kulujen kattamiseksi yhteensä 400 000 euroa.

Rahoituspäätös  18.07.2012

400 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

49000001

Tunnus

UHA2012-002863

Sivua muokattu

28.06.2013