Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.06.2012

Monenkeskisen kauppa- ja kehitystuen suunnittelu ja seuranta

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen monenkeskisen kauppa- ja kehitystuen suunnittelu-, seuranta- ja vaikuttamistyötä. Suomen maittain kohdistamattomalla kauppa- ja kehitystuella pyritään vahvistamaan kehitysmaiden edellyksiä hyötyä kansainvälisen kaupan tuomista mahdollisuuksista. Keskeiset tukikanavat ovat monenkeskiset kauppa ja kehitysjärjestöt, erityisesti WTO, EIF, UNCTAD ja ITC . Suomen tuki näille toimijoille on viime vuosina kasvanut, mikä edellyttää huolellista suunnittelua ja seurantaa, jotta tuella voidaan tehokkaasti edistää Suomen kehitystavoitteiden saavuttamista. Yhteistyön laajentuessa suomalainen lisäarvo ja vaikuttavuus korostuvat. On myös tärkeätä löytää synergiaetuja maa- ja aluetason toimintojen sekä monenkeskisen yhteistyön väliltä sekä tehostaa suomalaisten toimijoiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Rahoituspäätös  12.06.2012

40 000 €

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89857101

Tunnus

UHA2011-006906

Sivua muokattu

23.08.2013