Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

Vihreän talouden kumppanuushanke PAGE

Kuvaus

UNEPin, UNITARin, UNIDOn ja ILOn yhteishanke vihreän talouden edistämiseksi pyrkii edesauttamaan kolmeakymmentä maata seitsemän vuoden aikana luomaan inklusiivisiä vihreän talouden politiikkoja ja tätä kautta saavuttamaan pitkällä tähtäimellä tasa-arvoinen ja kestävä kansallisten talouksien muutos, mikä mahdollistaisi köyhyyden vähentämisen ja säällisten työpaikkojen luomisen naisille ja miehille ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tähän pyritään muuttamalla investointeja ja politiikkoja suosimaan puhtaita teknologioita, puhdasta energian tuotantoa ja resurssitehokasta infrastruktuuria sekä edistämällä hyvää hallintoa ja ja henkilöstön koulutusta. Hanke edistää kehityspoliittisen ohjelman tavoitteita koskien osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta tukemalla kehitysmaissa sellaisen toimintaympäristön ja politiikkojen luomista, mitkä luovat vastuullista yritystoimintaa ja ihmisarvoisia työpaikkoja.

Rahoituspäätös  04.10.2013

1 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektoriapu 60%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 20%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892239

Tunnus

UHA2013-001809

Sivua muokattu

10.10.2013