Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.05.2013

Uuden liesimallin kehittäminen

Kuvaus

Ruokaturva ja paikallisen energian saatavuus ovat kehityskysymyksiä, joihin hanke pyrkii vastaamaan. Ilmastonmuutoksen ennustetaan heikentävän tilannetta kummankin tekijän osalta. Hankkeessa kehitetään anila-liesiä vastaamaan paikallisia tarpeita Kenian maaseudulla. Materiaaleja, malleja ja erilaisia tapoja tehokkuuden maksimoimiseksi testataan. Paikallista asiantuntijuutta ja liesien ylläpitotaitoa kehitetään. Hanke on alkanut vuonna 2010 ja II-vaihe toteutetaan 2012-14. Hanketta koordinoi Suomessa Ympäristö ja kehitys yhdessä SHALIN:in kanssa. Paikallinen kumppani SACDEP on toiminut useampien suomalaisten järjestöjen kuten SHALIN:in ja Siemenpuun kanssa.Keniassa yhteistyössä on mukana myös Kenya Forestry Research Institute ja Suomella Aalto yliopisto.

Myönnöt

  • 2012: 66 850 €
  • 2013: 25 740 €
  • 2014: 16 266 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 25%
  • Biomassa 25%
  • Energia-alan tutkimus 50%

Rahoituskanava

Ympäristö ja Kehitys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24819701

Tunnus

UHA2011-006922

Sivua muokattu

22.05.2013