Demo ry, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyön ohjelmatuki 2013-2015
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2014

Demo ry, Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyön ohjelmatuki 2013-2015

Kuvaus

Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten puoluerekisterissä olevien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen lisärahoitushakemus vuosille 2014-2015 perustuu uuden hankkeen aloittamiselle Myanmarissa, sekä Demo ry:n toiminnan kehittämiselle molemminpuolisen oppimisen vahvistamiseksi suomalaisten puolueiden ja kohdemaiden poliittisten liikkeiden välillä. Myanmar kuuluu LDC-maaryhmään. Lisärahoitusta haetaan osaksi Demon meneillään olevaa kehitysyhteistyöohjelmaa, johon se sopii hyvin temaattisesti ja sisällöllisesti. Demo ry:n hakemus sopii hyvin yhteen Suomen kehityspoliittisen ohjelman ensimmäisen painopistealueen - demokraattiset ja vastuulliset, ihmisoikeuksia edistävät yhteiskunnat – kanssa. Lisäksi hakemus vastaa hyvin vuoden 2013 lopussa hyväksyttyä ulkoasiainministeriön demokratiatukipolitiikan linjausta. Demon toiminta on ollut nykyisellä ohjelmakaudella tuloksellista.

Rahoituspäätös  16.12.2014

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 30%
  • Ihmisoikeudet 30%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892222

Tunnus

UHA2014-051591

Sivua muokattu

19.12.2014