Pienaseisiin liittyvien kansainvälisten sitoumusten toimeenpano kehitysmaissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2014

Pienaseisiin liittyvien kansainvälisten sitoumusten toimeenpano kehitysmaissa

Kuvaus

Suomi tukee YK:n aseriisuntatoimiston alaista rahastoa, UNSCAR, jonka avulla on tarkoitus on tukea pienaseisiin liittyvien kansainvälisten sitoumusten toimeenpanoa, 150 000 eurolla vuoden 2015 aikana toteutettavaan toiminaat. Käytännössä kansainväliset kansalaisjärjestöt saavat rahastosta tukea hankkeille, jotka tukevat kehitysmaita turvallisuuteen liittyvien hallintorakenteiden kehittämistä. Projektien tavoitteena on myös vähentää aseiden kulkeutumista terroristeille ja muille tahoille, jotka käyttävät niitä tarkoituksenvastaisesti. Rahaston tuella toteuttettavat hankkeet pyrkivät myös estämään laitonta pienasekauppaa. Useissa kehittyvissä maissa ja hauraissa valtioissa heikko turvallisuustilanne estää kestävän kehityksen. Pienaseiden holtiton leviäminen edistää konflikteja ja tekee niiden hillitsemisestä ja lopettamisesta yhä vaikeampaa. Tämä aiheuttaa uhkan myös konfliktien jälkeisen rauhallisen tilanteen pysyvyydelle. Laiton asekauppa ja pienaseväkivalta aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia ongelmia ja estävät ihmisoikeuksien toteutumista. Rahaston tukemien hankkeiden avulla luodaan turvallisempi ympäristö kestävälle kehitykselle. Pienaseväkivalta kohdistuu myös heikoimmassa asemassa oleviin kansaryhmiin sekä naisiin ja lapsiin. Pienaseiden saatavuuden vaikeutuminen ja väkivallan väheneminen edistää ihmisten oikeutta omaan elämäänsä ja elantoon. Hankkeiden avulla mm. merkitään pienaseita, jotta niiden kulkeutuminen vääriin käsiin vaikeutuu. Lisäksi kehitetään ja rakennetaan kehitysmaihin järjestelmiä, joiden avulla voidaan valvoa laillista asekauppaa ja estää laitonta pienasekauppaa. Samalla kannustetaan kehittyviä maita sitoutumaan kansainvälisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin ja toimeenpanemaan niitä, mikä lisää turvallisuutta ja luo kehitystä. Odotetut hyödynsaajat ovat kehitysmaiden väestö ml. haavoittuvat ryhmät, jotka kohtaavat pienaseväkivaltaa korostetun paljon. Turvallisuustilanteen parantuessa kumppanimaassa on odotettavissa, että turvallisuus paranee myös alueellisesti. Kun terroristijärjestöjen on vaikeampi päästä käsiksi aseisiin, on potentiaalisesti mahdollista vaikuttaa myös maailmanlaajuisen turvallisuustilanteen myönteiseen kehitykseen. http://www.un.org/disarmament/UNSCAR/

Lisätietoa

http://www.un.org/disarmament/UNSCAR/

Rahoituspäätös  15.12.2014

150 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 80%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n aseidenriisuntatoimisto

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892390

Tunnus

UHA2014-001758

Sivua muokattu

17.12.2014