Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,01.11.2012

Nuorten voimaannuttaminen taiteen avulla El Altossa

Kuvaus

Hankkeen tavoite on maaseudulta El Alton kaupunkiin muuttaneiden intiaaninuorten hyvinvoinnin lisääminen ja maaltamuuttoon liittyvien kysymysten esiin nostaminen kulttuurien välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Näin hanke ehkäisee maaltamuuton ja yhteiskunnan epätasa-arvon synnyttämiä konflikteja. Hanke voimaannuttaa intiaaninuoria yhteisötaidetyöpajojen avulla. Työpajoihin osallistuvat oppivat oikeuksistaan, pohtivat kulttuuri-identiteettiään ja asemaansa yhteiskunnassa, luovat sosiaalisia verkostoja ja tuottavat taidetta, jonka kautta he ilmaisevat itseään ja viestivät laajalle yleisölle.

Myönnöt

  • 2011: 101 658 €
  • 2012: 111 949 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 20%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 80%

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

42802901

Tunnus

UHA2011-006927

Sivua muokattu

01.11.2012