Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

UNESCO; tuki vuoden 2013 tietoyhteiskuntaprosessin arviointitilaisuudelle (WSIS+10)

Kuvaus

UNESCOn 36. yleiskokous päätti korkean tason WSIS arviokokouksen järjestämisestä vuonna 2013. Kyseinen "Toward Knowledge Societies for Peace and Sustainable Development"-kokous pidetään UNESCOn päämajassa Pariisissa 25-27.helmikuuta 2013. Se on keskeinen osa WSIS+10 valmisteluprosessia, joka arvioi WSIS-sitoumusten toimeenpanon edistymistä YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/252 ja Tunisin tietoyhteiskunta-agenda pykälän 111 mukaisesti. UNESCOn isännöimän arviokokouksen lopputuloksia hyödynnetään YK:n laajuisessa WSIS+10-prosessissa ja YK:n MDG-arviointiprosessissa. Suomen tuki kanavoidaan kehitysmaiden osallistumisen tukemiseen ja etäosallistumisen mahdollistamiseen online-välineiden avulla. Lisäksi tuetaan kokouksen lopputulosten raportointia ja hyödyntämistä. Suomen tuen tarkoituksena on vahvistaa kokouksen avoimuutta ja inklusiivisuutta huomioiden erityisesti vähiten kehittyneet maat ja marginalisoituneet ryhmät. Lisäksi pyritään nostamaan kokouksen tasoa varmistamalla sen lopputulosten taltiointi, analyysi ja edelleenjakaminen. Tilaisuuden kokonaistavoite on arvioida WSIS-sitoumusten toimeenpanoa UNESCOn WSIS-toiminnan perspektiivistä. Arvio keskittyy siten ICTn hyödyntämiseen kehityksessä "pehmeiden komponenttien" pohjalta. Tällaisia ovat mm. tarkoituksenmukaisen sisällön ja palvelujen tuottaminen, kapasiteetin vahvistaminen sekä mahdollistavan ilmapiirin ja koherenttien policy-instrumenttien kehittäminen. Näitä kaikkia ohjaavat ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon periaatteet. Hankkeen koordinaatiosta vastaa UNESCOn viestintä- ja informaatio-osasto sekä tarkoitusta varten perustettu järjestön sisäinen ohjausryhmä. Lisäksi valmisteluihin osallistuvat WSIS prosessia fasilitoivat organisaatiot ja kaikki toimijat avoimen konsultaatioprosessin kautta. Hankkeen toimeenpanon ajanjakso ulottuu elokuusta 2012 (tutkimus ja tuettavien osallistujien valinta) joulukuuhun 2013 (kokouksen lopputulosten seuranta).

Rahoituspäätös  24.08.2012

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 100%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

tuo-20

Rahoituskohteen numero

89892093

Tunnus

UHA2012-002849

Sivua muokattu

29.04.2013