Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.10.2017

UN Women/yleisavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Heinäkuussa 2010 perustettu UN Women aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. UN Women yhdisti YK:n olemassa olleet rakenteet ja mandaatit (UNIFEM, DAW, INSTRAW ja OSAGI) yhtenäiseksi toimijaksi, joka edistää tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen aseman parantamista normatiivisen ja maatason operatiivisen toiminnan kautta. UN Women on vastuussa myös YK-järjestelmänlaajuisen tasa-arvotyön koordinoinnista.

Rahoituspäätös  09.10.2017

20 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89887701

Tunnus

UHA2017-001366

Sivua muokattu

25.10.2017