Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.11.2017

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Hallituksen kehityspoliittiset linjaukset korostavat tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tulosten mittaamista. Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat kehityspolitiikan ja - yhteistyön yleinen viitekehys, ja siten myös evaluoinnin perusta. Kehitysevaluointitoiminta on keskeinen osa tulosohjausta ministeriössä. Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että edustustoissa. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen. Näitä ovat kapasiteettitarpeiden kartoitus, koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus, ohjeistojen päivittäminen, evaluointineuvonta, toimintatapojen kehittäminen. Kapasiteetin kehittäminen voi myös tapahtua osallistumalla kv. tason aloitteisiin ja prosesseihin. Toiminnot kattavat UM:n ja edustustojen henkilöstön evaluointikoulutuksen, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, evaluaattoreiden koulutuksen. Agenda 2030-evaluointi edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä eri politiikkalohkojen ja ministeriöiden evaluointitoiminnassa. Kapasiteetin kehittämistoimilla edistetään tätä yhteistyötä.

Rahoituspäätös  23.11.2017

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892659

Tunnus

UHA2017-005789

Sivua muokattu

18.12.2017