Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.10.2017

NEFCO/Ukrainan energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja vaihtoehtoisia energialähteitä tukeva Suomen rahasto

Kuvaus

Suomi perustaa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöön (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) Ukrainan energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä tukevan kahdenvälisen rahaston. Taustalla on Ukrainan tarve vähentää energiankulutustaan, sillä Ukrainan energiankulutus on kolme kertaa suurempaa kuin OECD-maissa keskimäärin. Ongelmia on myös Ukrainan energia-alan uudistusten ja kansainvälisten rahoituslaitosten hankkeiden etenemisessä. Suomen ja Ukrainan välillä solmittiin v. 2017 yhteisymmärryspöytäkirja energiatehokkuusalan yhteistyön lisäämiseksi. NEFCO-rahaston tarkoituksena on auttaa Ukrainaa parantamaan energiatehokkuuteen liittyvää politiikkaa ja ohjeistusta. Lisäksi rahaston hankkeilla edistetään uuden, puhtaamman teknologian käyttöönottoa. Yksityisen sektorin ja kansainvälisten sijoittajien rahoitusta Ukrainan energia-alalle pyritään lisäämään luomalla kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita. Ukraina tarvitsee myös apua kansallisen, uusiutuvaa energiankäyttöä tukevan rahoitusinstrumentin kehittämisessä. Pääkumppani Ukrainassa on energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä vastaava virasto (State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving, SAEE). Suomen rahoitus on yhteensä 6 milj. euroa v. 2018-21. Rahastosta tehtävät konsultti- ym. hankinnat sidotaan suomalaisiin toteuttajiin.

Rahoituspäätös  24.10.2017

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Energiapolitiikka ja -hallinto 33%
  • Energiantuotanto uusiutuvilla lähteillä - useammat teknologiat 33%
  • Energiansäästö ja kysyntäpuolen tehokkuus 34%

Rahoituskanava

Nordic Environment Finance Corporation

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501358

Tunnus

UHA2017-004452

Sivua muokattu

10.11.2017