Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.03.2013

ERAfrica-tutkimusrahoitus Suomen Akatemialle

Kuvaus

ERAfrica-hanke kehittää Euroopan ja Afrikan välistä tiede- ja teknologiayhteistyötä innovaatioiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään eurooppalaisten ja afrikkalaisten tutkimusrahoittajien yhteisrahoitusjärjestelmiä ja käytäntöjä yhteisten hankkeiden tukemiseksi. ERAfrica-hanke järjestää tutkimusrahoitushaun, jonka teemoja ovat uusiutuva energia, poikkitieteelliset hankkeet Afrikan kehitysongelmiin vastaamiseksi, yhdistäen esimerkiksi tietoyhteiskuntaan, maatalouteen, ympäristöön ja veteen liittyviä haasteita, sekä innovatiiviset hankkeet, joissa haetaan uusia avauksia. Suomen Akatemia osallistuu Ulkoasiainministeriön myöntämällä tutkimusrahoituksella ERAfrica-hankehaun poikkitieteelliseen teemaan.

Rahoituspäätös  18.03.2013

150 000 €

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892333

Tunnus

UHA2012-005090

Sivua muokattu

05.08.2013