Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

Evaluoitavuusselvitykset ja meta-analyysit

Kuvaus

Evaluoitavuusselvityksiä ja meta-analyyseja käytetään tulevien vaikuttavuusevaluointien suunnittelussa ja valmistelussa, mikä edesauttaa niiden nopeaa, oikein suunnattua ja tehokasta toteutusta. Evaluoitavuusselvitysten ja meta-analyysien tehtävät ovat: tietolähteiden kartoittaminen ja tietoperustan luominen, tiedon yhteen vetäminen, aiheiden evaluoitavuuden selvittäminen, meta-analyysin tekeminen olemassa olevan tiedon pohjalta sekä analyysi niistä asioista, joista tarvitaan lisää tietoa.

Rahoituspäätös  04.12.2017

23 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892771

Tunnus

UHA2017-005792

Sivua muokattu

18.12.2017