Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.03.2012

Ulkoasiainministeriön liittyminen U4 Anti-Corruption Resource Center:in jäseneksi

Kuvaus

U4 Anti-Corruption Resource Center palvelee jäseninä olevien maiden kehitysyhteistyöhenkilöstön tarpeita korruption vastaisen työn saralla. U4 tarjoaa neuvontapalveluita, materiaalia ja koulutusta anti-korruptiotyön eri teemoihin liittyen. U4:n jäsenyyden avulla on mahdollisuus vahvistaa Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja tehokkuutta, lisäämällä sitä toteuttavien henkilöiden ja tahojen ymmärrystä korruption vastaisen työn eri osa-alueista ja teemoista. U4 myös tarjoaa käytännön työkaluja ja asiantuntija-apua Suomen harjoittamaan korruption vastaiseen työhön, kuin myös eri kehitysyhteistyöhankkeissa ilmeneviin korruptio ongelmiin.

Rahoituspäätös  12.03.2012

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 50%
  • Antikorruptiojärjestöt ja -instituutiot 50%

Rahoituskanava

  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89900002

Tunnus

UHA2012-000648

Sivua muokattu

29.04.2013