Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.06.2017

Meta-evaluointi hanke- ja ohjelmaevaluoinneista 2015-2017

Kuvaus

EVA-11 teettää säännöllisesti meta-evaluointeja, jotka yhtäältä arvioivat hanke- ja ohjelmaevaluointien laatua ja toisaalta vetävät yhteen tietoja Suomen kehitysyhteistyöstä näiden evaluointiraporttien pohjalta. Meta-evaluointeja teetetään noin kahden vuoden välein.

Rahoituspäätös  22.06.2017

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892827

Tunnus

UHA2017-003100

Sivua muokattu

21.11.2017