KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin metsähiilirahaston valmiusrahastolle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2014

KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin metsähiilirahaston valmiusrahastolle

Kuvaus

Maailmanpankin metsähiilirahasto (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) tukee kehitysmaita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä kehittämällä kehitysmaiden valmiuksia ja osaamista sekä toteuttamalla REDD+ -mekanismin mahdollistamaa päästökauppaa. FCPF koostuu kahdesta rahastosta: valmiusrahastosta ja hiilirahastosta. FCPF:n valmiusrahaston (Readiness Fund) varoilla muun muassa tuetaan kehitysmaiden valmiuksia vähentää metsäkadon aiheuttamia päästöjä, hallinnon kehittamistä ja metsävarojen kartoittamista sekä mallinnetaan tarvittavat ennustukset hiilipäästöjen tulevasta kehityksestä. Lisäksi valmiusrahaston toiminnalla tuetaan biodiversiteetin vaalintaa ja paikallisten yhteisöjen elinolojen edistämistä. ODA-kelpoisen valmiusrahastonpääoma on 358 milj. US dollaria (tilanne 10/2014). Hiilirahaston tavoitteena on puolestaan tuottaa tietoa ja malleja REDD+ -mekanismin rahoittamiseksi. FCPF:n toiminnasta on tehty itsenäinen arviointi vuonna 2011. Arvioinnin mukaan rahasto on merkittävällä tavalla edistänyt kehitysmaiden valmiuksia ja tuottanut tietoa REDD+ -valmiuksista. Eteneminen on ollut hitaampaa hiilen sidonnan ilmastovaikutuksista maksettavien suoritusperustaisten korvausten sekä toimeentulon edistämisen ja luonnon monimuotoisuuteen vaalimisen osalta. Suomi on rahoittanut valmiusrahastoa vuosina 2008–2012 yhteensä 15 miljoonalla eurolla. Vuonna 2014 Suomen tuki FCPF:lle on kolme miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  08.12.2014

3 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

80700173

Tunnus

UHA2014-039898

Sivua muokattu

18.12.2014