Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.05.2012

Presidentti Halosen toiminnan tukeminen YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneelin suositusten edistämiseksi

Kuvaus

YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneelin raportti kiinnittää kestävän kehityksen kontekstissa erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Paneelin raportti on laajalti yhdenmukainen Suomen kehityspoliittisen ohjelman kanssa. Paneelin suosituksia on jo käsittelyssä mm. Rio+20-valmisteluissa, mutta raportin tunnetuksi tekeminen niin kehittyvissä kuin kehittyneissä maissa vaatii erityisesti paneelin jäsenten ponnistuksia. Paneelin rinnakkaispuheenjohtajana toiminutta presidentti Tarja Halosen toivotaan esittelevän raporttia niin Rio+20:n aikana järjestettävissä tilaisuuksissa kuin muuallakin. Esityksenä on rahoittaa presidentti Halosen osallistumista YK:N pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneelin tunnetuksi tekemiseen ja suositusten toimeenpanoon 60 000 eurolla vuonna 2012.

Rahoituspäätös  09.05.2012

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891984

Tunnus

UHA2012-001950

Sivua muokattu

05.08.2013