Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.09.2012

Afrikan unionin välitystoiminnan kehittäminen 2012–2014, vaihe II

Kuvaus

AU on kehittämässä välitystoiminnalleen pysyviä rakenteita nykyisen ad hoc-pohjaisen välitystoiminnan tilalle. Hyödyntäen käytännön välitystyön kokemuksia Afrikassa projektilla rakennetaan AU:n välitystoimintamalli ja -strategia, perustetaan AU:n sihteeristöön välitystoiminnan yksikkö sekä suunnitellaan koulutusohjelma ja -käsikirja. Projekti tähtää myös afrikkalaisten välitystoimijoiden ja asiantuntijoiden rosterin ja verkoston perustamiseen. Hankkeen kohderyhminä ovat AU:n erityisedustajat ja erityislähettiläät, AU:n ns. viisaiden paneeli (Panel of the Wise), AU:n komission eri yksiköt ja henkilökunta, Afrikan alueellisten järjestöjen välitysmekanismit ja ns. track two-organisaatiot, eli hallituksista ja hallitustenvälisistä rakenteista erillään toimivat, rauhanvälitysponnisteluihin osallistuvat tahot.Hankkeen tavoitteena on AU:n parantunut kyky analysoida konflikteja ja niistä saatavia opetuksia (lessons learned) ja parantunut mahdollisuus soveltaa tietoa tulevaisuuden välitystoiminnassa. Tavoitteena on, että koordinaatio välitystoimintaan osallistuvien tahojen, kuten AU:n , Afrikan alueellisten järjestöjen ja YK:n välillä tehostuu. Viime kädessä tuloksena on AU:n välityskyvyn parantuminen.

Rahoituspäätös  07.09.2012

3 000 000 €

Toimiala

  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 100%

Rahoituskanava

African Union (excluding peacekeeping facilities)

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29813901

Tunnus

UHA2012-002808

Sivua muokattu

05.08.2013